ข่าวเกษตรกร

February 13, 2018 / ข่าวเกษตรกร

ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ มีอะไรดี

ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ หรือ ข้าวพันธุ์ กข 69 เป็นพันธุ์เดียวกัน ได้จากลูกผสมระหว่าง ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่กลายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง...
Read More
February 13, 2018 / ข่าวเกษตรกร

น้ำสับปะรด…กำจัดไข่แมลงศัตรูพืช ได้ผลดีเกินร้อย

โดยทั่วไป ไข่แมลงมักกำจัดได้ยาก เนื่องจากมีโครงสร้างผนังที่แข็งแรง เพราะผลิตจากโปรตีน และไคติน แมลงศัตรูพืชแค่ 1 ตัว วางไข่ได้มากมาย ยกตัวอย่าง...
Read More
February 13, 2018 / ข่าวเกษตรกร

รีสอร์ต ที่ไทรโยค ปลูกผักอินทรีย์ ทำเมนูอาหารปลอดภัย ซื้อกลับบ้านได้

การผลิตผักอินทรีย์ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ยึดอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น สมัยนี้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ หน่วยงานเอกชน หรือคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถปลูกผักอินทรีย์ไว้ตามที่ต้องการได้ ขอเพียงอย่างเดียวคือ ต้องไม่ใช้สารเคมี อย่างธุรกิจรีสอร์ตที่เมืองกาญจน์ได้จัดแบ่งพื้นที่ภายในสำหรับทำเป็นแปลงปลูกผักอินทรีย์หลายชนิด เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร ด้วยความตั้งใจต้องการให้ลูกค้าที่มาพักได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือแปรรูปเป็นน้ำสมุนไพร...
Read More
February 13, 2018 / ข่าวเกษตรกร

สวนพุทรานมสด ไร่จุ่นจันทร์ วังน้ำเขียว สร้างรายได้ ดังไกลถึงต่างประเทศ

“พุทรานมสด” ผลไม้รสหวาน เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายพื้นที่ เนื่องจากสามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่ม สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงฤดูหนาว ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรนิยมปลูกพุทรานมสดกันมาก เนื่องจากพื้นที่เหมาะสม...
Read More
February 13, 2018 / ข่าวเกษตรกร

หน่อไม้ฝรั่ง … พืชเศรษฐกิจทำเงิน

การเตรียมดิน การเตรียมดินปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ด้วยวิธีไถดะไถแปร และตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วไถพรวนย่อยดินให้แตกละเอียด พร้อมหว่านปูนขาว อัตรา 100-150...
Read More